روش های بازگرداندن کالا

باز پس گیری کالا از مشتری نهایی:
1-ثبت مرجوعی کالا توسط مشتری
2- بررسی درخواست مشتری توسط تیم پشتیبانی بازرشاپ
3- دریافت کالا از مشتری در قالب بسته بندی مخصوص بازرشاپ که سفارش برای مشتری با آن ارسال شده بود. (شایان ذکر است که کالاهایی که در قالب بسته بندی مخصوص بازرشاپ باز پس فرستاده نشوند، مشمول قوانین بازپس گیری نخواهند شد.)
4- بررسی ایراد و مشکل کالا توسط تیم فنی بازرشاپ
5- در صورت تایید شدن مشکل فنی توسط تیم پشتیبانی، کالای مورد نظر تعویض یا درصورت موجود نبودن آن کالا، وجه آن به مشتری عودت داده خواهد شد. همچنین در صورتی که مشکلی که کالا به آن علت مرجوع شده، مورد تایید تیم فنی نباشد، همان کالا به همان صورت برای مشتری ارسال خواهد شد.
بازپس گیری کالا توسط تامین کنندگان:
تامین کننده مرجوع کردن کالا و یا تعویض کالا را به شرح زیر خواهد پذیرفت:
کالای تحویل داده شده توسط تامین کننده، معیوب، تاریخ مصرف گذشته یا مطابق مندرجات سفارش کالا و توصیفات آن نباشد. در این شرایط، بازرشاپ پس از وصول کالا از مشتری، آن را به تامین کننده عودت میدهد و تامین کننده در ظرف یک روز کاری پس از دریافت آن، کالای معیوب و یا متفاوت با سفارش را مطابق انتخاب مشتری تعویض نموده و یا کل مبلغ آن را عودت می‌دهد. چنانچه کالا به علت کمبود موجودی قابل تعویض نباشد، تامین کننده بهای کالا را باید از طریق بازرشاپ به مشتری پرداخت نماید.