طرح درآمدزایی بازرشاپ

معرف به ازای معرفی و خرید هر نفر، از ۶۰ درصدِ تخفیف آن جنس برخوردار می‌شود که در کیف پول وی شارژ میشود.
• هر خریدار که از سوی معرف به بازرشاپ دعوت شده است، از ۴۰ درصدِ تخفیف آن جنس برخوردار می‌شود که در کیف پول وی شارژ میشود.
حضور در قرعه کشی ها:
• به ازای هر ۵۰ هزارتومان خرید، یک امتیاز برای خریدار در نظر گرفته می‌شود.
• به ازای هر ۵۰ هزارتومان خرید در زیر مجموعه، دو امتیاز برای بالاسری در نظر گرفته می‌شود.
• اگر زیرمجموعه به تعادل خرید 500 هزارتومان در هر دو شاخه برسد، بالاسری ۴ امتیاز کسب می‌کند.
•روند فوق تا دو سطح قابل تحقیق و اجراست.
• اگر هر فرد به 20 امتیاز برسد، وی به باشگاه مشتریان بازرشاپ وارد خواهد شد و از خدمات آن استفاده خواهد نمود. لازم به ذکر است که خدمات باشگاه مشتریان به صورت پلکانی بوده و متناسب با امتیاز افراد، متغیر خواهد بود.
• تمام امتیازها پس از هر قرعه کشی به میزان 50 درصد کاهش خواهد یافت و مابقی در حساب شخص برای شرکت در قرعه کشی های بعد باقی خواهد ماند.